Đỉnh đốt trầm cửu long tranh châu nắp ngọc đk 12cm

đỉnh đốt trầm cửu long tranh châu nắp ngọc đk 12cm

980,000 

Mô tả

đỉnh đốt trầm cửu long tranh châu nắp ngọc đk 12cm.

chất liệu: Đồng vàng và đồng hun giả cổ.

Kích thước: ĐK 12cm

 

đỉnh đốt trầm cửu long tranh châu nắp ngọc đk 12cm
Mặt sau đỉnh đốt trầm cửu long hun giả cổ.

 

 

Đỉnh đốt trầm cửu long tranh châu nắp ngọc đk 12cm
Mặt trước của đỉnh đốt trầm cửu long hun giả cổ.

 

 

đỉnh đốt trầm cửu long tranh châu nắp ngọc đk 12cm
Mặt trước của đỉnh đốt trầm cửu long đồng vàng thanh khiết.

 

Đỉnh đốt trầm cửu long tranh châu nắp ngọc đk 12cm
Mặt sau của đỉnh đốt trầm cửu long đồng vàng thanh khiết.