đỉnh đồng thờ cúng, đồ thờ bằng đồng

Đỉnh đồng thờ cúng hoa sòi 50cm vàng giả cổ

5,800,000 

Mô tả

Đỉnh đồng thờ cúng hoa sòi 50cm vàng giả cổ, Đỉnh ngũ sự 5 món đỉnh + 2 hạc + 2 nến đồng

  • Chất liệu: Đồng vàng giả cổ nguyên chất.
  • Kích thước: Đỉnh đồng cao 48cm, hạc đồng cao 48cm, nến đồng cao 42cm
  • đỉnh đồng thờ cúng, đồ thờ bằng đồng đỉnh đồng thờ cúng, đồ thờ bằng đồng đỉnh đồng thờ cúng, đồ thờ bằng đồng
  • đỉnh đồng thờ cúng, đồ thờ bằng đồng đỉnh đồng thờ cúng, đồ thờ bằng đồng