Đài nước, chóe nước bằng đồng, đồ thờ cúng đồng

Đài nước, chóe nước bằng đồng, đồ thờ cúng đồng

459,000 

Đài nước, chóe nước bằng đồng, đồ thờ cúng đồng

Cao 10cm, 15cm

còn 7 hàng

Mô tả

Đài nước, chóe nước bằng đồng, đồ thờ cúng đồng

Cao 10cm, 15cm

Chất liệu: Đồng

Màu sắc: màu hun đen và màu vàng