cung cấp trống đồng quà tặng cho sự kiện công ty

Cung cấp trống đồng quà tặng cho sự kiện công ty

Mô tả

Cung cấp trống đồng quà tặng cho sự kiện công ty.

kích thước: Đường kính trống 12cm.

Chất liệu: Đồng vàng nguyên chất.

Kĩ thuật: Đúc hút chân không.

 

cung cấp trống đồng quà tặng cho sự kiện công ty

 

cung cấp trống đồng quà tặng cho sự kiện công ty

 

cung cấp trống đồng quà tặng cho sự kiện công ty

 

cung cấp trống đồng quà tặng cho sự kiện công ty