công an hiệu 70x80cm bằng đồng

Công an hiệu 70x80cm bằng đồng

Mô tả

Công an hiệu 70x80cm bằng đồng, huy hiệu công an mẫu chuẩn quốc gia.

Kích thước: Cao 70cm x Rộng 80cm.

Chất liệu: Đồng vàng.

Qui cách: Chế tác theo phương pháp gò đồng thủ công mỹ nghệ.

 

 

công an hiệu 70x80cm bằng đồng

 

công an hiệu 70x80cm bằng đồng

 

công an hiệu 70x80cm bằng đồng

 

công an hiệu 70x80cm bằng đồng