Con Chó đồng ngồi tiền, bằng đồng cao 15, vật phẩm phong thủy cho người hợp Tuất

Tượng Con Chó đồng ngồi tiền đúc bằng đồng vàng cao 13cm

650,000 

Con Chó đồng ngồi tiền, bằng đồng cao 15, vật phẩm phong thủy cho người hợp Tuất

Chất liệu: Đồng

Kích thước: 13x10x8cm

Mô tả

Tượng Con Chó đồng ngồi tiền, bằng đồng cao 13cm, vật phẩm phong thủy cho người hợp Tuất

Chất liệu: Đồng

Kích thước: 13x10x8cm

 

 

 

tượng chó đồng 12cm ngồi tiền vàng

 

tượng chó đồng 12cm ngồi tiền vàng