chữ phúc hóa rồng nhả ngọc phong thủy đồng

chữ phúc hóa rồng nhả ngọc phong thủy 30cm

1,500,000 

Mô tả

chữ phúc hóa rồng nhả ngọc phong thủy 30cm. Ngũ phúc lâm môn, tượng phong thủy cầu phúc.

Chất liệu: Đồng vàng. Ngọc xanh.

Kích thước: cao 30cm.

 

chữ phúc hóa rồng nhả ngọc phong thủy đồng

 

chữ phúc hóa rồng nhả ngọc phong thủy đồng

 

chữ phúc hóa rồng nhả ngọc phong thủy đồng