Chữ Phát, Tranh chữ Phát bằng đồng, Phát tài phát lộc

Tranh chữ Phát bằng đồng, Phát tài phát lộc

549,000 

Chữ Phát, Tranh chữ Phát bằng đồng, Phát tài phát lộc, tranh chữ đồng

KT: 60x60cm; 80x80cm

Chất liệu: Đồng vàng nguyên chất

còn 1 hàng

Mô tả

Chữ Phát, Tranh chữ Phát bằng đồng, Phát tài phát lộc, tranh chữ đồng

KT: 60x60cm; 80x80cm

Chất liệu: Đồng vàng nguyên chất