Đài phun nước - Chim bồ câu

Tượng đồng cá chép, cá chép phong thủy, cá chép bằng đồng

1,500,000 

Cá chép, tượng đồng cá chép, cá chép phong thủy, cá chép bằng đồng, con vật phong thủy, vật phẩm phong thủy

Dài 30cm

Chất liệu: đồng đỏ mắt cua

còn 5 hàng

Mô tả

Cá chép, tượng đồng cá chép, cá chép phong thủy, cá chép bằng đồng, con vật phong thủy, vật phẩm phong thủy

Dài 30cm

Chất liệu: đồng đỏ mắt cua