Bộ tượng đầu rồng đầu phượng lá đề hoàng thành thăng long bằng đồng

Bộ tượng đầu rồng đầu phượng lá đề hoàng thành thăng long bằng đồng

3,500,000 

Mô tả

Bộ tượng đầu rồng đầu phượng lá đề hoàng thành thăng long bằng đồng.

Kích thước: Chiều cao 14cm.

Chất liệu: đồng vàng thanh khiết.

 

Giá 1 bộ là: 3.500.000 vnd/ 3 tượng (bao gồm cả đế gỗ hương)

 

Giá 1 tượng là 1.250.000/1 tượng.

 

Bộ tượng đầu rồng đầu phượng lá đề hoàng thành thăng long bằng đồng

 

Bộ tượng đầu rồng đầu phượng lá đề hoàng thành thăng long bằng đồng

 

Bộ tượng đầu rồng đầu phượng lá đề hoàng thành thăng long bằng đồng

 

Bộ tượng đầu rồng đầu phượng lá đề hoàng thành thăng long bằng đồng
biểu tượng rồng lý, tượng đầu rồng, tượng đầu phượng, tượng lá đề, biểu tượng lá đề, lá đề thăng long, lá đề rồng lý, tượng quà tặng.

 

 

 

Bộ tượng đầu rồng đầu phượng lá đề hoàng thành thăng long bằng đồng