bát hương đồng khảm bạc tam khí 20cm

Bát hương đồng khảm bạc tam khí 20cm

3,500,000 

Mô tả

bát hương đồng khảm bạc tam khí 20cm, bát hương khảm cảnh song long chầu nguyệt và 3 chữ Phúc Lộc Thọ bằng hán tự.

Chất liệu: Đồng, bạc nguyên chất.

Kích thước: Đk 20cm.

Qui cách: Đúc đồng thủ công, khảm bạc nguyên chất tạo hoa văn rồng chầu mặt nguyệt.

 

 

bát hương đồng khảm bạc tam khí 20cm bát hương đồng khảm bạc tam khí 20cm rồng chầu mặt nguyệt bát hương đồng khảm bạc tam khí 20cm song long chầu nguyệt