Bát bửu, bộ bát bửu, bát đao,tám binh khí bày đình, chùa, nhà thờ

Bộ bát bửu tám binh khí bày đình chùa nhà thờ

10,500,000 

Bát bửu, bộ bát bửu, bát đao,tám binh khí bày đình, chùa, nhà thờ

Kích thước: Cao 2m2

Đầu bằng đồng cao 50cm

Thân gậy bằng gỗ,đế cắm bằng gỗ, chạm đầu rồng

Mô tả

Bát bửu, bộ bát bửu, bát đao,tám binh khí bày đình, chùa, nhà thờ.

Kích thước: Cao 2m2

Đầu bằng đồng cao 50cm

Thân gậy bằng gỗ,đế cắm bằng gỗ, chạm đầu rồng.