Bàn tay Phật Quan Âm Bồ Tát

Bàn tay Phật Quan Âm Bồ Tát bằng đồng

850,000 

Bàn tay Phật Quan Âm Bồ Tát

Cao 20cm, bằng kích thước tay thật

Chất liệu: Đồng vàng

còn 3 hàng

Mô tả

Bàn tay Phật Quan Âm Bồ Tát

Cao 20cm, bằng kích thước tay thật

Chất liệu: Đồng vàng