Tượng quà tặng

Chùa một cột, Khuê Văn Các, Lăng Bác, Chùa Keo, Ngọ Môn Quan, Nhà thờ Đức Bà, … Rồng thời Lý, đầu rồng lý

Hiển thị 1–20 trong 29 kết quả