Hoành phi câu đối

hoành phi câu đối, cuốn thư đại tự chạm gò bằng đồng vàng đồng đỏ, nội dung sản xuất: Đức Lưu Quang, Phụng Tổ Đường, Vĩnh Miên Thế Trạch, Thị Gia Tộc, Khắc Xương Quyết Hậu, Ngũ Phúc Lâm Môn, Vạn Cổ Anh Linh,…. chế tác theo kiểu Song Long Chầu Nguyệt

Xem tất cả 35 kết quả